کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
انگشت‌نگاری گونه‌های جنس آژیلوپس (Ageilops) با نشانگرهای مبتنی بر ژن‌های هدفمند و نواحی حفاظت شده CoRAP

دوره 29، شماره 2، اسفند 1400

صدیقه فابریکی اورنگ؛ حمید کریمی؛ جعفر احمدی؛ علی اشرف مهرابی


تنوع سوماکلونال در گیاهک‌های باززایی شده از اندام‌های ساقه، ریشه و لپه لیلکی ایرانی (Gleditschia capsica Desf.)

دوره 29، شماره 2، اسفند 1400

مجتبی ایمانی راستابی؛ سید محمد حسینی نصر؛ غلامعلی رنجبر؛ مصطفی خوشحال سرمست


بررسی تنوع ریخت‌شناسی جمعیت‌های طبیعی گیاه دارویی مورتلخ (Salvia mirzayanii)

دوره 29، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 79-95

صفیه بی نوا؛ علیرضا یاوری؛ مجید شکرپور


برآورد پارامترهای ژنتیکی گونه سیاه‌تاغ با استفاده از روش REML و مدل تکرارپذیر

دوره 28، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 252-267

آفاق تابنده ساروی؛ علی میرحسینی؛ کامبیز اسپهبدی؛ بابک عنایتی


ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از گونه‌های جنس L. Tulipa (لاله) در ایران با استفاده از نشانگر مولکولی CDDP

دوره 28، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-16

مریم حائری نسب؛ نفیسه کریمیان؛ نسترن جلیلیان؛ مهدی یوسفی


بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌های فستوکا پابلند (Festuca arundinacea Schreb)

دوره 28، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 17-36

زینب شهاب‌زاده؛ رضا محمدی؛ رضا درویش زاده؛ مراد جعفری؛ هادی علیپور


گزینش ژنوتیپ‌های برتر نسل دوم سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum (Minkw.) L.) با روش‌های آماری چند متغیره

دوره 28، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 37-50

عباس پورمیدانی؛ محمدرضا مرادی؛ حسین توکلی نکو


بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی پنج‌انگشت (Vitex agnus-castus L) بر اساس نشانگر مولکولی ISSR

دوره 27، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 179-192

عبدالجبار سعیدیانی؛ زهرا بقایی فر؛ محسن فرشادفر؛ پویا پورنقی؛ هومن شیروانی


تنوع ژنتیکی و فنوتیپی جمعیت‌های راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در ارتفاعات مختلف جنگلهای گیلان، ماسال

دوره 27، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 278-290

محبوبه محبی بیجارپسی؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی


بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‎های مختلف سماق (Rhus coriaria L.) ایرانی با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 26، شماره 2، دی 1397، صفحه 196-206

رسول محمدی آلاگوز؛ رضا درویش زاده؛ احمد علیجانپور؛ حمید حاتمی ملکی؛ رویا حیدری


کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی تمایز دو گونه‌ Lolium perenne و Lolium multiflorum

دوره 26، شماره 2، دی 1397، صفحه 207-220

محسن فرشادفر؛ هومن شیروانی؛ مصطفی امجدیان؛ آنیتا یاقوتی پور


بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و روابط ژنتیکی بین دو جمعیت از گونه Ferula pseudalliacea در استان یزد

دوره 26، شماره 2، دی 1397، صفحه 221-232

سمیرا حسین جعفری؛ عادل سپهری؛ حسن سلطانلو؛ علی اکبر کریمیان


ساختار ژنتیکی جمعیتی از بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) بر مبنای ویژگی‌‌های نونهالی در نتاج

دوره 26، شماره 1، تیر 1397، صفحه 32-43

حسین میرزایی‌ندوشن؛ جعفر حسین زاده؛ شهین مهرپور؛ پریسا پناهی؛ داریوش مهدیفر


بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‏هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) براساس صفات ریخت‌شناختی و نشانگر مولکولی SCoT

دوره 25، شماره 2، مهر 1396، صفحه 212-231

محسن فرشادفر؛ نازنین مرادزاده؛ عزت اله فرشادفر؛ هومن شیروانی


تجزیه‌وتحلیل کروموزومی بلوط دارمازو (Quercus infectoria G. Oliver)

دوره 25، شماره 2، مهر 1396، صفحه 324-336

فهیمه قاسمی پیربلوطی؛ آفاق تابنده ساروی؛ اصغر مصلح آرانی


بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌های نیای وحشی گندم (Aegilops crassa) با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی

دوره 25، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 111-122

طیبه خرمی فرد؛ علی اشرف مهرابی؛ علی آرمینیان؛ آرش فاضلی


تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌هایی از گز روغنی بر پایه پروتئین‌‌های ذخیره‌ای بذر

دوره 24، شماره 2، آذر 1395، صفحه 199-207

حسین میرزایی ندوشن؛ زینب نظری؛ فرشته اسدی‌کرم؛ غلامرضا بخشی خانیکی


بررسی تنوع ژنتیکی 17 جمعیت از یونجه (Medicago sativa) با استفاده از صفات کاریوتیپی و نشانگر مولکولی ISSR

دوره 24، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 13-28

محسن فرشادفر؛ مریم رشیدی؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی