اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 97

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 29
تعداد شماره‌ها 58
تعداد مقالات 597
تعداد مشاهده مقاله 446826
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 249102
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 46 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 65 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 241 روز
درصد پذیرش 42 %