اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 103

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 29
تعداد شماره‌ها 58
تعداد مقالات 597
تعداد مشاهده مقاله 456617
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 252559
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 45 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 64 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 234 روز
درصد پذیرش 44 %