به نام خدا

ضمن خوشامدگویی به بازدیدکنندگان محترم،

به نویسنگان محترمی که علاقه‌مند به ارسال مقاله‌های پژوهشی خود هستند توصیه می‌گردد قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را مطالعه و چهار فایل زیر را در سامانه بارگزاری نمایند:

1- فایل مشخصات نویسندگان

2- فایل اصلی مقاله

3- فرم تعهدنامه

4- فرم تعارض منافع

همچنین به نویسندگان محترم توصیه می‌گردد قبل از ارسال مقاله، متن خود را در پایگاه‏ های بررسی سرقت علمی (سامانه مشابه یاب متون سمیم نور و سامانه همانندجو) کنترل نمایند. لازم به ذکر است که مجله تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان جنگلی و مرتعی ایران  از قوانین کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE)  تبعیت می‌کند.

 

شماره جاری: دوره 28، شماره 1 - شماره پیاپی 55، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-172 

5. پاسخ صفات مورفوفیزیولوژیکی در چهار گونه بابونه در شرایط دیم و تنش خشکی در شرایط گلخانه

صفحه 51-66

پروین صالحی؛ لیلا رسول زاده؛ لیلا فلاح حسینی؛ معصومه رمضانی یگانه؛ محمود امیرخانی؛ محمد رضا پهلوانی؛ سید اسمعیل سیدیان؛ حمیده جوادی


7. بررسی تأثیر نوع ریزنمونه و ترکیب هورمونی بر کالوس‌زایی گون کتیرا (Astragalus verus )

صفحه 102-114

فاطمه ذاکر تولایی؛ صفیه ابراهیمی؛ محمد زارع مهرجردی؛ محمود قربانزاده نقاب


8. رویان‌زایی بدنی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench)

صفحه 91-101

محدثه حجازی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی؛ محسن رشیدی


11. تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر تنوع مورفولوژیک و اجزاء متشکله اسانس جاشیر Prangos ferulacea (L.) Lindl.

صفحه 132-148

پیمان آذرکیش؛ محمد مقدم؛ فاطمه خاکدان؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی


12. کشت جنین بذر به‌منظور غلبه بر خفتگی بذر و تولید گیاهچه گیاه دارویی چویل (Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss.)

صفحه 149-160

مهران علوی؛ ناصر زارع؛ اسد معصومی اصل؛ پریسا شیخ زاده مصدق؛ رسول اصغری زکریا


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
1735-0891
شاپا الکترونیکی
2383-1448

بانک ها و نمایه نامه ها