به نام خدا

ضمن خوشامدگویی به بازدیدکنندگان محترم،

به نویسنگان محترمی که علاقه‌مند به ارسال مقاله‌های پژوهشی خود هستند توصیه می‌گردد قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را مطالعه و چهار فایل زیر را در سامانه بارگزاری نمایند:

1- فایل مشخصات نویسندگان

2- فایل اصلی مقاله

3- فرم تعهدنامه

4- فرم تعارض منافع

همچنین به نویسندگان محترم توصیه می‌گردد قبل از ارسال مقاله، متن خود را در پایگاه‏ های بررسی سرقت علمی (سامانه مشابه یاب متون سمیم نور و سامانه همانندجو) کنترل نمایند. لازم به ذکر است که مجله تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان جنگلی و مرتعی ایران  از قوانین کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE)  تبعیت می‌کند.

هزینه انتشار مقالات نشریه علمی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان جنگلی و مرتعی ایران در سال 1400 رایگان است. استفاده و دسترسی به مقالات نیز برای تمامی مخاطبین رایگان است.

 

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمام مقالات

میانگین زمان داوری: سه هفته

نرخ پذیرش: 52 درصد

 

شماره جاری: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 58، اسفند 1400 

شناسایی نشانگرهای آگاهی‌بخش SSR و EST-SSR مرتبط با مقاومت به زنگ قهوه‌ای در ژنوتیپ‌های گیاه مرتعی Aegilops tauschii Coss در مرحله گیاهچه‌ای و گیاه کامل

صفحه 163-182

حسین محمدی‌دهبالایی؛ علی اصغر نصراله نژاد قمی؛ علی اشرف مهرابی؛ خلیل زینلی‌نژاد؛ حسن سلطانلو؛ سید طه دادرضائی


شناسایی ریز RNAها و ژن‌های هدف مرتبط در گیاه دارویی مرزه خوزستانی

سمیه شمس؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروز آبادی؛ حسین مومیوند


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها