درباره نشریه

دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان جنگلی و مرتعی ایران، از سال 1379 در قالب

"مجموعه‌ مقاله‌ها" توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع منتشر شد و در سال 1381 طی

مجوز شماره 124/18443 مورخ 17/12/1381 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مجله،

با "روش پژوهشی" چاپ آن ادامه پیدا کرده و در سال 1385 براساس نامه شماره 7295/3 از

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه "علمی – پژوهشی" دریافت نمود. این مجله در پایگاه

استنادی علوم جهان اسلام (ISC) دارای ضریب تأثیر (Impact Factor = IF) می‌باشد.

چکیده انگلیسی مقاله‌های آن نیز در سایت اینترنتی CABI-Publishing به نشانی www.CABI-

Publishing.org قرار می‌گیرد.

 

این مجله در دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر سال جهاد اقتصادی، در

سال 1390 عنوان یکی از نشریات برتر در زمینه کشاورزی را کسب نمود.