دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 - شماره پیاپی 54، اسفند 1398، صفحه 165-318 
3. بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی پنج‌انگشت (Vitex agnus-castus L) بر اساس نشانگر مولکولی ISSR

صفحه 179-192

عبدالجبار سعیدیانی؛ زهرا بقایی فر؛ محسن فرشادفر؛ پویا پورنقی؛ هومن شیروانی


9. مطالعه تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی شش گونه‌ مرزه Satureja spp در استان آذربایجان‌شرقی

صفحه 252-266

فرید نورمند مؤید؛ محمدرضا بی‌همتا؛ سیدرضا طبائی عقدائی؛ محمد رضا نقوی


11. تنوع ژنتیکی و فنوتیپی جمعیت‌های راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در ارتفاعات مختلف جنگلهای گیلان، ماسال

صفحه 278-290

محبوبه محبی بیجارپسی؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی