دوره و شماره: دوره 27، شماره 1 - شماره پیاپی 53، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-163 
8. ریزازدیادی اکالیپتوس گونه Eucalyptus citriodora H

صفحه 86-97

زهرا ابروش؛ محمد حسن عصاره؛ میترا امام


10. اثر عوامل مختلف بر رویان زایی بدنی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)

صفحه 108-119

صغری رضایی‌گنجه؛ ، مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی علی‌آباد


13. بهینه‎سازی باززایی کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides Lam)

صفحه 143-151

اعظم مومنی؛ فاطمه ذاکر تولایی؛ فرهاد شکوهی فر؛ محمد خیرخواه