کلیدواژه‌ها = ریشه‌زایی
تعداد مقالات: 11
1. تعیین بهترین محیط‌کشت جهت ریزازدیادی سرو کهنسال ابرکوه (Cupressus sempervirens var. horizontalis)

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 240-251

الهه زمانی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی


4. تأثیر گونه و تنظیم‌کننده‌های رشد گیا‌هی بر شاخه‎زایی و ریشه‌زایی سه گونه زالزالک (Crataegus spp)

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 337-347

نوربخش تیموری؛ دانیال کهریزی؛ وحید عبدوسی؛ عبدالحمید پاپزن


5. ریزازدیادی گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assa- foetida L.)

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 123-133

احمد نوروزیان؛ مجید معصومیان؛ محمدعلی ابراهیمی


6. ریزازدیادی گونه قره‌قات Ribes khorasanicum) ) از طریق کشت بافت

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-76

هادی درودی؛ مسلم اکبرنیا؛ سید محسن حسینی؛ محمّد حاجیان شهری


7. بررسی فاکتورهای مؤثر در تکثیر سماق (Rhus coriaria L.) به روش In vitro

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-33

بهروز پورداد؛ عبّاس صفرنژاد؛ محمدعلی ابراهیمی؛ غلامرضا بخشی خانیکی


8. ریزازدیادی شن (Lonicera nummulariifolia Jaub. & Spach)

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 71-84

پویا جلالی؛ یوسف علی سعادت؛ حمید صادقی


9. بررسی کالوس‌زایی و باززایی گیاه در صنوبر پده (Populus euphratica Oliv) با استفاده از کشت تخمدان

دوره 15، شماره 3، پاییز و زمستان 1386، صفحه 231-242

شهاب سادات؛ محمد حسن عصاره؛ علی جعفری‌مفید‌آبادی؛ سیدرضا طبائی‌عقدایی؛ عباس قمری زارع


10. ریزازدیادی Blakely Eucalyptus gongylocarpa

دوره 15، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 142-158

مریم اکبری‌خباز؛ عباس قمری زارع؛ مه لقا قربانلی؛ محمد حسن عصاره؛ میترا امام


11. بررسی تنوع موجود میان ژنوتیپهای مختلف گل محمدی (Rosa damascena Mill.) از نظر ریشه‌زایی قلمه و رشد نهال درکردستان

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 1-28

بایزید یوسفی؛ سیدرضا طبائی عقدائی؛ محمد حسن عصاره