دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، اسفند 1387 
1. روش انتقال ژن به گیاه ترشک(Rumex acetosa L.)

صفحه 141-148

علی محمد شکیب؛ علی ایزدی دربندی؛ مانا احمدراجی؛ مهناز عروجلو


8. وراثت‌پذیری صفات نهال‌های یک‌ساله بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.)

صفحه 218-228

سهراب الوانی نژاد؛ مسعود طبری؛ کامبیز اسپهبدی؛ منصور تقوائی


9. مقایسه باززایی مستقیم و غیرمستقیم درM. Eucalyptus microtheca

صفحه 229-237

مرتضی شبان نژاد ممقانی؛ محمد حسن عصاره؛ منصور امیدی؛ عباس قمری زارع؛ شکوفه شهرزاد


14. مقایسه عملکرد و صفات فیزیولوژیکی 5 گونه یونجه یکساله در شرایط دیم استان کرمانشاه

صفحه 285-294

صادق اسفندیاری؛ علی مراد حسن لی؛ محسن فرشادفر؛ هوشمند صفری