تعداد مقالات: 563
1. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت¬های شمشاد در شمال ایران با نشانگرهای ISSR

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-12

وجیهه قندهاری؛ اسدالله احمدی¬خواه؛ وحیده پیام نور


3. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از اکوتیپ‌‌های گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch& Mey.) نواحی شمال و غرب ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-12

نورالدین حسین پورآزاد؛ قربانعلی نعمت زاده؛ محمد آزادبخت؛ سید کمال کاظمی تبار؛ احسان شکری


4. ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره سیاه ایران (Bunium persicum Boiss) با توالی‎یابی نواحی ITS ازDNA ریبوزومی هسته

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-10

مصطفی عظیم‌زاده؛ رضا امیری؛ محمد حسن عصاره؛ محمدرضا بی‌همتا؛ مسیح فروتن


5. بررسی تنوع ژنتیکی بخشی از یونجه‌‌های زراعی (غرب و شمال‌غرب) ایران با استفاده از نشانگرهای ریز‌ماهواره

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-11

رحمت محمدی؛ رضا معالی- امیری؛ محمدرضا نقوی؛ محمد مهدی کابلی


6. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‌های بنگ‌دانه (L. Hyoscyamus niger) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-14

محمد جواد یوسفی هریکنده ئی؛ محمد اسماعیل حسنی؛ حسن مداح عارفی؛ متین محمدی پور


7. ارزیابی تنوع ژنتیکی یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی و شیمیایی

دوره 16، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-13

محسن فرشادفر؛ شراره فارغی؛ عزت الله فرشادفر؛ علی اشرف جعفری


8. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‏های گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-12

منصوره احمدی؛ سیّدعلی محمّد ثانوی؛ محمّد کافی؛ فاطمه سفیدکن؛ سعید ملک‌زاده شفارودی


9. اثرات تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و محیط کشت بر شاخساره‌زایی و کاهش میزان شیشه‌ای شدن محلب (Prunus mahaleb L.) در کشت درون‌شیشه‌ای

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-12

غلامرضا گودرزی؛ وحیده پیام نور؛ مصطفی جعفری؛ علیرضا علی عرب


10. باززایی غیرمستقیم کیکم ترکمنی (Acer monospessulanum) در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

عباس صفرنژاد؛ هادی درودی


12. بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه کلاستر (خوشه‌‌ای) ژنوتیپهای مختلف تاغ (Haloxylon)

دوره 12، شماره 1، بهار 1383، صفحه 1-16

عباس پورمیدانی؛ حسین میرزایی ندوشن


14. اثر شوری بر جوانه زنی سه گونه شورزی Salsola dendroides، Alhagi persarum و Aeluropus lagopoides

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 1-14

عاطفه سادات فرخواه؛ حسین حیدری شریف آباد؛ مه لقا قربانلی؛ حسین شاکر بازار نو


15. کاریوتیپ جمعیتهای مختلف دو گونه از لولیوم Lolium multiflorum و L. rigidum

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 1-28

حسین میرزایی ندوشن؛ هاجر ندرخانی


16. بررسـی تنوع و روند زوال ژرم پلاسم گونه Bromus tomentellus موجود در بانک ژن منابع طبیعی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 1-25

نوراله عبدی؛ حسن مداح عارفی


17. بررسی کاریوتیپ گونه هایی از یونجه های یکساله (.Medicago spp) با استفاده از روشهای آماری چند متغیره

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 1-23

آناهیتا شریعت؛ حسین میرزایی ندوشن؛ عباس قمری زارع؛ محمد حسین سنگتراش


19. بررسی عوامل موثر بر جوانه زنی بذر تاغ .Haloxylon sp

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1379، صفحه 1-23

حسین میرزایی ندوشن؛ فرشته اسدی کرم؛ علی میرحسینی


21. بررسی جنین زایی بدنی در برخی از گونه های اکالیپتوس

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1379، صفحه 11-32

محمدحسن عصاره


22. تکثیر غیر جنسی پده (Populus euphratica) به روش کشت بافت

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1379، صفحه 11-36

شکوفه شهرزاد؛ میترا امام


23. تعیین شاخصهای انتخاب در جمعیتهایی از اسپرس (Onobrichis sativa)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1379، صفحه 11-35

حسین میرزایی ندوشن؛ محمدعلی فیاضی


24. اثرات فیزیولوژیکی تنش ‌آبی بر رشد رویشی سه گونه شبدر یکساله (Trifolium spp.)

دوره 14، شماره 2، بهار و تابستان 1385، صفحه 55-61

سعید معمار؛ عبدالرضا نصیرزاده


25. بررسی افزایش تحمل یونجه در برابر خشکی (Medicago sativa L.) با استفاده از تنوع سوماکلونال

دوره 12، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 117-130

حسین عسکری؛ عباس صفرنژاد؛ سیدکمال کاظمی‌تبار؛ حسن حمیدی