کلیدواژه‌ها = باززایی
تعداد مقالات: 11
1. اثر تنظیم‌کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی و باززایی درون شیشه‌ای گیاه شابیزک (Atropa belladonna)

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 231-239

بتول زارعی؛ زهرا تقی پور؛ دانیال کهریزی


2. باززایی غیرمستقیم کیکم ترکمنی (Acer monospessulanum) در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

عباس صفرنژاد؛ هادی درودی


3. اثر تنظیم‎کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی و باززایی درون شیشه‌ای گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.)

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 232-242

ساریسا حسین پناهی؛ محمد مجدی؛ قادر میرزاقادری


5. بررسی فاکتورهای مؤثر در تکثیر سماق (Rhus coriaria L.) به روش In vitro

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-33

بهروز پورداد؛ عبّاس صفرنژاد؛ محمدعلی ابراهیمی؛ غلامرضا بخشی خانیکی


6. تکثیر غیرجنسی گونه چوبی کُنار (Ziziphus spina christti (L.) Willd) از طریق باززایی غیر مستقیم از ریزنمونه برگ در شرایط درون شیشهای

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 111-123

الهه احمدی؛ سیّد محمد حسینی نصر؛ حمید جلیلوند؛ حامد صالحیان آقبلاغ


7. تکثیر درون‌شیشه‌ای درختان بالغ اکالیپتوس گرندیس (Eucalyptus grandis)

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 35-44

میترا امام؛ محمد حسن عصاره؛ شکوفه شهرزاد؛ کیکاووس خجیر


8. مقایسه باززایی مستقیم و غیرمستقیم درM. Eucalyptus microtheca

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 229-237

مرتضی شبان نژاد ممقانی؛ محمد حسن عصاره؛ منصور امیدی؛ عباس قمری زارع؛ شکوفه شهرزاد


9. مطالعه کشت بافت در گیاه دو پایه ترشک (Rumex acetosa L)

دوره 15، شماره 4، پاییز و زمستان 1386، صفحه 273-283

علی محمد شکیب؛ مانا احمد راجی؛ مهناز عروجلو؛ علی ایزدی‌دربندی


10. روش سریع با کارایی بالا برای تراریخته نمودن گیاه یونجه به منظور تظاهر ژن BANYULS (BAN)

دوره 13، شماره 3، پاییز و زمستان 1384، صفحه 295-338

سید محسن حسام زاده حجازی؛ سیروس عبد میشانی؛ Sergio Arcioni


11. انواع کالوس و باززایی گیاه از آنها در گونه های جو (.Hordum sp)

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1379، صفحه 17-35

سید رضا طبایی عقدایی