دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 57، شهریور 1400، صفحه 1-162 
بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی پایه‌های مختلف نر و ماده بنه ((Pistacia atlantica ) بر اساس صفات رویشی

صفحه 13-24

اکبر عبدی قاضی جهانی؛ سید اسمعیل سیدیان؛ محمد دادمند؛ پروین صالحی شانجانی


ارزیابی ژنتیکی سفیدپلت و احداث کلکسیون برای حفاظت آن

صفحه 25-37

فرهاد اسدی؛ شیرین علیپور؛ ضیاء الدین باده یان؛ حامد یوسف زاده؛ کامبیز اسپهبدی