دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 52، دی 1397، صفحه 155-311 
3. جداسازی، تعیین خصوصیت و تحلیل بیان ژن 4’OMT2 گیاه دارویی شقایق

صفحه 165-176

سید محسن سهرابی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ کامران سمیعی


5. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‎های مختلف سماق (Rhus coriaria L.) ایرانی با استفاده از نشانگر ISSR

صفحه 196-206

رسول محمدی آلاگوز؛ رضا درویش زاده؛ احمد علیجانپور؛ حمید حاتمی ملکی؛ رویا حیدری


6. کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی تمایز دو گونه‌ Lolium perenne و Lolium multiflorum

صفحه 207-220

محسن فرشادفر؛ هومن شیروانی؛ مصطفی امجدیان؛ آنیتا یاقوتی پور


8. مطالعه کشت بافت و اندام‎زایی بارانک ایرانی (Sorbus persica Hedl.)

صفحه 233-243

مسعود اسماعیلی شریف؛ سید محمد حسینی نصر؛ عباس قمری زارع؛ مجید طالبی بداف


9. ارزیابی الگوی بیان ژن‌های NAC2، MYB و CBF14 ژنوتیپ‏‌های حساس و مقاوم به شوری در آژیلوپس(Aegilops)

صفحه 244-253

علی محمودی؛ علی اعلمی؛ حسن حسنی کومله؛ مسعود اصفهانی؛ رضا شیرزادیان


15. ارزیابی صفات کمی و کیفی جمعیت‌های متحمل و نیمه‌متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس (Onobrychis viciaefolia)

صفحه 311-326

محمدعلی علیزاده؛ علی اشرف جعفری؛ سید اسماعیل سیدیان؛ محمود امیرخانی؛ محمدرضا پهلوانی؛ لیلا فلاح حسینی؛ معصومه رمضانی یگانه