کلیدواژه‌ها = تجزیه به مؤلفه‌های اصلی
تعداد مقالات: 7
2. بررسی سیتوژنتیکی برخی از گونه‌های جنس شبدر (Trifolium spp.)، در استان آذربایجان شرقی

دوره 16، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 106-116

حمیده جوادی؛ سید محسن حسام زاده حجازی


3. بررسی تنوع عملکرد گل و اجزاء عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط آب و هوایی خوزستان

دوره 15، شماره 4، پاییز و زمستان 1386، صفحه 305-323

مهدی کاظمی؛ سیدرضا طبایی‌عقدایی؛ سید محمدعلی شیخ‌الاسلامی؛ علی‌اشرف جعفری


4. مطالعه سیتوژنتیکی برخی گونه‌های جنس Hedysarum موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران

دوره 15، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 85-94

سید محسن حسام زاده حجازی؛ مهدی ضیائی‌نسب


5. بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف عناب (Zizyphus jujuba Mill.) در ایران با استفاده از تجزیه خوشه‌ای

دوره 14، شماره 4، پاییز و زمستان 1385، صفحه 202-214

حسین خاکدامن؛ عباس پورمیدانی؛ سید مهدی ادنانی


6. بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در 11 جمعیت گونه Poa prathensis از استان زنجان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 297-316

پرویز مرادی؛ علی حق نظری؛ علی‌ اشرف جعفری