دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 22، دی 1384، صفحه 329-422 
3. بررسی روشهای شکست خواب بذر در گون Astragalus tribuloides

صفحه 345-360

اسفندیار فاتح؛ ناصر مجنون‌حسینی؛ حسن مداح‌عارفی؛ فرزاد شریف‌زاده


7. بررسی عملکرد کیفی پنج گونه یـونجه یکساله در شرایط آبی و دیم

صفحه 401-422

عبدالرضا نصیر زاده؛ محمود ربانی؛ لادن جوکار