دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 9، خرداد 1381، صفحه 1-122 
1. اثر شوری بر جوانه زنی سه گونه شورزی Salsola dendroides، Alhagi persarum و Aeluropus lagopoides

صفحه 1-14

عاطفه سادات فرخواه؛ حسین حیدری شریف آباد؛ مه لقا قربانلی؛ حسین شاکر بازار نو


2. میزان موفقیت پیوند شکمی در رقم بی‌هسته کنار Ziziphus spina-christi

صفحه 15-24

عبد الرحمن مرید؛ محمد حسن عصاره؛ فرزاد صباغ زاده


3. مطالعه کاریوتیپی گونه‏هایی از جنس Stipagrostis

صفحه 25-38

آناهیتا شریعت؛ حسین میرزایی ندوشن؛ امیر مداح


6. روند بازیافت لاینهای یونجه پس از تنش شوری

صفحه 85-97

مهرداد یارنیا؛ حسین حیدری شریف آباد؛ فرخ رحیمزاده خویی؛ سید ابوالحسن هاشمی دزفولی


8. مطالعات مقدماتی کاریوتیپ جمعیتهایی از گونه Aloe Litoralis

صفحه 49-84

حسین میرزایی ندوشن؛ شهین مهرپور؛ محمد باقر رضایی؛ سعید رشوند