کلیدواژه‌ها = ریزنمونه
تعداد مقالات: 4
1. تعیین بهترین محیط‌کشت جهت ریزازدیادی سرو کهنسال ابرکوه (Cupressus sempervirens var. horizontalis)

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 240-251

الهه زمانی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی


2. باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی عدس‌الملک (Securigera securidaca) از طریق جنین‌زایی سوماتیکی

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-92

افشین حیدری؛ مراد جعفری؛ بهمن حسینی؛ مریم احساسات وطن؛ شاهین فریدوند


3. القای ریشه‎های مویین با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss.)

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 251-260

فروغ منتظری؛ منصور امیدی؛ فرنگیس خیالپرست؛ منیژه سبک دست


4. مطالعه کشت بافت در گیاه دو پایه ترشک (Rumex acetosa L)

دوره 15، شماره 4، پاییز و زمستان 1386، صفحه 273-283

علی محمد شکیب؛ مانا احمد راجی؛ مهناز عروجلو؛ علی ایزدی‌دربندی