دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 9، مهر 1380، صفحه 1-143 
4. مطالعه الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای در گونه‌هایی از یونجه یکساله

صفحه 68-80

آناهیتا شریعت؛ حسین میرزایی ندوشن؛ عباس قمری زارع؛ محمد حسین سنگتراش


5. ویژگیهای تشریحی گونه‌هایی از نعنا (Mentha spp.)

صفحه 82-93

رکن الدین محمد آل بویه؛ حسین میرزایی ندوشن؛ احمد مجد؛ محمدباقر رضایی