دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 7، آبان 1380، صفحه 1-146 
5. بررسی قرابت درون و بین گونه‌ای یونجه‏‏ های یکساله بر اساس صفات مورفولوژیکی

صفحه 81-97

آناهیتا شریعت؛ حسین میرزایی ندوشن؛ عباس قمری زارع؛ محمدحسین سنگتراش


6. ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در جمعیتهای مختلف تاغ (Halaxylon spp)

صفحه 99-117

حسین میرزایی ندوشن؛ آناهیتا شریعت؛ فرشته اسدی کرم