کلیدواژه‌ها = ایزوآنزیم
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی نتاج حاصل از تولید مثل جنسی درختان پده با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی برگ و ایزوآنزیم

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 247-258

محسن کلاگری؛ حسین میرزایی ندوشن؛ فرهاد اسدی؛ پروین صالحی شانجانی


2. بررسی و مقایسة فعالیت کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در اندام‌‌های مختلف گونه بارانک (Sorbus torminalis (L.) Crantz)

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 155-165

یعقوب ایران منش؛ سودابه علی احمد کروری؛ کامبیز اسپهبدی؛ داوود آزادفر