کلیدواژه‌ها = بادام کوهی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر نور و تنظیم‌کننده رشد در تکثیر بادام‌کوهی (Amygdalus scoparia) به روش کشت درون‌شیشه‌ای جنین

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-23

حسین میرزایی‌ندوشن (داوری)؛ میترا امام؛ سمیه اعزازی؛ سپیده کلاته جاری


2. بررسی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ‌‌های بادام کوهی (Amygdalus scoparia.L) با بررسی صفات ریختی، بیوشیمیایی و پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 34-42

میترا امام؛ فرشته اسدی کرم؛ حسین میرزایی ندوشن؛ کامکار جایمند؛ عبّاس قمری زارع


3. ریزازدیادی بادام کوهی (Amygdalus scoparia) از طریق کشت جوانه و جنین

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 77-86

میترا امام؛ عباس قمری زارع؛ فرشته اسدی‌کرم؛ کیوان لوکی انارکی