کلیدواژه‌ها = گلابی وحشی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برگ و میوه جمعیت‌های طبیعی گلابی وحشی (Pyrus glabra Boiss.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 172-185

سمیرا بهاروندی؛ سهراب الوانی نژاد؛ رقیه ذوالفقاری