نویسنده = حسن حاج نجاری
تعداد مقالات: 3
1. اثرات کاهش و افزایش منابع نیتروژنی بر رشد درون‌شیشه‌ای صنوبر لرزان

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 56-64

سید محمد شتاب بوشهری؛ حسن حاج نجاری؛ طیبه سهیلا نراقی؛ بهرام ایمانی


2. بررسی تعادل یونی و ضریب ازدیاد گیاه جوجوبا (Simmondsia chinensis (LINK) SCH) در شرایط درون شیشه

دوره 14، شماره 2، بهار و تابستان 1385، صفحه 105-113

طاهره حسنلو؛ حسن حاج نجاری؛ حمید فهیمی؛ محسن نصیری