نویسنده = ناصر زارع
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر اکسین و برخی ترکیبات سیگنالی بر رشد و تولید متابولیت‌های ثانویه در کشت درون‌شیشه‌ای قره‌قاط ( Vaccinium arctostaphylos L)

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-58

مهران نوروزپور؛ ناصر زارع؛ پریسا شیخ‌زاده مصدق؛ رسول اصغری ذکریا


2. ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی در جمعیت‌هایی از Aegilops triuncialis تحت تنش خشکی

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-66

زهرا تقی پور؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ پریسا شیخ زاده