به نام خدا

ضمن خوشامدگویی به بازدیدکنندگان محترم،

به نویسنگان محترمی که علاقه‌مند به ارسال مقاله‌های پژوهشی خود هستند توصیه می‌گردد قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را مطالعه و چهار فایل زیر را در سامانه بارگزاری نمایند:

1- فایل مشخصات نویسندگان

2- فایل اصلی مقاله

3- فرم تعهدنامه

4- فرم تعارض منافع

همچنین به نویسندگان محترم توصیه می‌گردد قبل از ارسال مقاله، متن خود را در پایگاه‏ های بررسی سرقت علمی (سامانه مشابه یاب متون سمیم نور و سامانه همانندجو) کنترل نمایند. لازم به ذکر است که مجله تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان جنگلی و مرتعی ایران  از قوانین کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE)  تبعیت می‌کند.

 

شماره جاری: دوره 27، شماره 1 - شماره پیاپی 53، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-163 

8. ریزازدیادی اکالیپتوس گونه Eucalyptus citriodora H

صفحه 86-97

زهرا ابروش؛ محمد حسن عصاره؛ میترا امام


10. اثر عوامل مختلف بر رویان زایی بدنی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)

صفحه 108-119

صغری رضایی‌گنجه؛ ، مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی علی‌آباد


13. بهینه‎سازی باززایی کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides Lam)

صفحه 143-151

اعظم مومنی؛ فاطمه ذاکر تولایی؛ فرهاد شکوهی فر؛ محمد خیرخواه


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
1735-0891
شاپا الکترونیکی
2383-1448

بانک ها و نمایه نامه ها