شناسایی، جمع‌آوری، نگهداری و بررسی پراکنش ذخایر ژنتیکی درختان و درختچه‌های جنگلی در استان مرکزی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شناخت دقیق ذخایر ژنتیکی گیاهی، ‌بررسی موقعیت مکانی و وضعیت پراکنش آنها، با تدوین طرح­های مربوط به حفاظت و نگهداری از طریق بکارگیری تکنیک­های مختلف حفاظتی از اهمیت خاصی برخوردار است. از‌این‌رو در این تحقیق با استفاده از دستگاه موقعیت‌یاب جهانی(GPS)  محل و موقعیت پراکنش جغرافیایی گونه­های درختی و درختچه­ای استان مرکزی تعیین و رقومی گردید. مرز کلیه مناطق پراکنش در سطح استان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و نرم‌افزار Ilwis academic رقومی و نسبت به تهیه نقشه پراکنش به دو صورت نقشه­های نقطه­ای و پلی‌گونی اقدام گردید. فهرست گونه­های درختی و درختچه­ای موجود در استان تهیه گردید. برخی از خصوصیات آنها نظیر دوره بذر‌دهی، نوع تکثیر، نوع مصرف، وضعیت سلامت، آفات و بیماریها نیز تعیین و ثبت گردید و در نهایت نسبت به تهیه نقشه پراکنش 11 گونه از این ذخایر درختی و درختچه­ای نظیر بنه، خینجوک، قره‌داغ، سماق، بلوط، بادامک، زرشک و 3 گونه مختلف از زالزالک براساس اولویت­ها و امکانات و نیروی انسانی موجود اقدام گردید. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که این گونه­ها در 40 منطقه از استان مرکزی به صورت توده­ای و در مناطق بسیاری به صورت تک درخت پراکنش دارند که بخش عمده­ای از آن به درختچه بادامک اختصاص دارد. در ادامه سعی شد از طریق ارائه راه‌حل­های علمی و عملی به منظور حفاظت و صیانت از این ذخایر ارزشمند ژنتیکی اقدام گردد.

کلیدواژه‌ها