کلیدواژه‌ها = نشانگر مولکولی ISSR
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‎های مختلف سماق (Rhus coriaria L.) ایرانی با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 196-206

رسول محمدی آلاگوز؛ رضا درویش زاده؛ احمد علیجانپور؛ حمید حاتمی ملکی؛ رویا حیدری


2. بررسی تنوع ژنتیکی 17 جمعیت از یونجه (Medicago sativa) با استفاده از صفات کاریوتیپی و نشانگر مولکولی ISSR

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-28

محسن فرشادفر؛ مریم رشیدی؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی