کلیدواژه‌ها = گیاه دارویی
تعداد مقالات: 9
1. ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیت‌های زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum) در استان خراسان

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 152-163

مهدی طالبی؛ محمد مقدم؛ عبدالله قاسمی‌پیربلوطی


2. بررسی تنوع ژنتیکی کاکوتی (Ziziphora tenuior L) با استفاده از نشانگر SCoT

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 177-189

نوید زمانی؛ وحید زمانی؛ خالد میرزایی


3. زیرگونه جدیدی از سنجد تلخ (Elaeagnus rhamnoides (L.) A.Nelson) برای ایران بر اساس داده‌های مولکولی

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 208-220

حمید آهنی؛ جلیلوند حمید؛ جمیل واعظی؛ سیّد احسان ساداتی


4. بررسی بیان ژن‌های درگیر در مسیر بیوسنتزی ‌ترپن‌ها تحت تأثیر متیل‌جاسمونات در سیاه‌دانه(Nigella sativa)

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 54-65

ریزان الیاسی؛ محمد مجدی؛ بهمن بهرام نژاد؛ قادر میرزاقادری


5. بررسی الگوی بیان ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی مونوترپن‌‌ها و تری‌ترپن‌ها تحت تأثیرتیمار اسیدسالیسیلیک در گیاه دارویی سیاه‌دانه

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 164-174

ریزان الیاسی؛ محمد مجدی؛ بهمن بهرام نژاد؛ قادر میرزا قادری


6. خصوصیات ریخت‌شناسی و عملکرد ریشه در ژنوتیپ‎های بومی کاسنی

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 226-236

هادی شوریده؛ سید علی پیغمبری؛ منصور امیدی؛ محمدرضا نقوی؛ اسعد معروفی؛ احمد بالندری


7. ارزیابی مولکولی رابطه فیلوژنتیک جمعیت‌هایی از لاله واژگون ایران با استفاده از توالی ناحیه ITS

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 30-39

محمود کیانی؛ علیرضا بابائی؛ فاطمه سفیدکن؛ محمّدرضا نقوی


8. ساختار شناسی و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گزنه دوپایه (Urtica dioica) استان مازندران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 241-250

مصطفی حق پناه؛ سید کمال کاظمی تبار؛ سید حمیدرضا هاشمی؛ سید محمد علوی


9. بررسی مشکلات جوانه‌زنی و روشهای شکستن خواب بذر سیاه‌گینه (Dendrostellera lessertii Van Tiegh)

دوره 13، شماره 3، پاییز و زمستان 1384، صفحه 285-294

مه‌لقا قربانلی؛ عباس قمری زارع؛ شیدا حسینی