نویسنده = فرشته اسدی کرم
تعداد مقالات: 5
1. بهینه‌کردن شدت نور در تکثیر درون‌شیشه‌ای گز روغنی (Moringa peregrina)

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 175-181

ربابه پناهزاده پریخان؛ حسین میرزایی ندوشن؛ فرشته اسدی کرم؛ محمد علی ابرهیمی


2. توانمندی مقابله با خشکی در سیاه‏تاغ با بررسی فرم ریشه در شرایط تنش رطوبتی

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 201-210

حسین میرزایی ندوشن؛ حسن روحی‌پور؛ فرشته اسدی کرم؛ زینب زارع؛ سلمان زارع


3. بررسی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ‌‌های بادام کوهی (Amygdalus scoparia.L) با بررسی صفات ریختی، بیوشیمیایی و پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 34-42

میترا امام؛ فرشته اسدی کرم؛ حسین میرزایی ندوشن؛ کامکار جایمند؛ عبّاس قمری زارع


4. تنوع در پروفیل پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر در دو گونه از گز روغنی (Moringa peregrina و M. oleifera)

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 154-164

فرشته اسدی کرم؛ حسین میرزایی ندوشن؛ میترا امام؛ غلامرضا بخشی خانیکی


5. توانمندی‌ ژنتیکی در القاء کالوس و رشد جنین‌ نارس در جمعیت‌هایی از گز روغنی (Moringa peregrina ( Forssk). Fiori)

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 29-37

حسین میرزایی ندوشن؛ فرشته اسدی کرم؛ میترا امام؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ هاشم کنشلو؛ محمد یوسف آچاک