نویسنده = علی اشرف مهرابی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌های نیای وحشی گندم (Aegilops crassa) با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-122

طیبه خرمی فرد؛ علی اشرف مهرابی؛ علی آرمینیان؛ آرش فاضلی


2. تمایز ژنتیکی در جمعیت‌های مختلف بلوط ایرانی (Quercus brantii) بر اساس نشانگرهای بین‌ریزماهواره‌ای ژنومی

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 66-78

نقی شعبانیان؛ افروز هواسی؛ علی اشرف مهرابی


3. ارزیابی ریخت‌شناسی و تحمل به تنش خشکی در جمعیت‌هایی از Aegilops cylindrica در ایلام

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 259-276

افسانه نوری؛ علی اشرف مهرابی؛ هوشمند صفری


4. مطالعه رفتار میوزی و باروری دانه‌ی گرده در گیاه دارویی مشگک

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 124-133

لیلا عوبیدی؛ علی اشرف مهرابی؛ منصور امیدی؛ آتنا اولادزاد