دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، اسفند 1388 
4. شناسایی تنوع سوماکلونال با استفاده از نشانگرهای پراکسیداز و میکروستلایت در Eucalyptus microtheca F. Muell

صفحه 195-208

مرتضی شبان نژاد ممقانی؛ محمد حسن عصاره؛ منصور امیدی؛ محمد متینی زاده؛ مسیح فروتن؛ عباس قمری زارع؛ شکوفه شهرزاد؛ مریم جبلی


5. پراکنش جغرافیایی و تنوع ژنتیکی گونه Aegilops cylindrica در ایران

صفحه 209-221

بهنام بخشی؛ محمدجعفر آقایی؛ محمدرضا بی همتا؛ فرخ درویش


6. خارداری تنه در لیلکی و تنوع آن در نتاج ناتنی

صفحه 222-233

محمد نوروزی رئیس دانایی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ حسن مداح عارفی؛ علی اشرف جعفری


8. بررسی ویژگی‌‌های رویشی نتاج حاصل از تلاقی در گردوی ایرانی

صفحه 245-255

یعقوب ایرانمنش؛ حسن مداح عارفی؛ محمود طالبی؛ حسن جهانبازی گوجانی


13. مطالعه کاریوتیپی چهار گونه از زیرجنس بادام

صفحه 304-312

رضا توکلی بنیزی؛ علی ایمانی؛ عیسی ظریفی؛ محمد جعفر آقایی؛ عبدالله محمدی


14. جنین‌زایی بدنی در دو گونه از اکالیپتوس (Eucalyptus. microcarpa و E. melliodora)

صفحه 313-323

زهرا وطن پور؛ محمد حسن عصاره؛ عباس قمری زارع؛ خدیجه کیارستمی