اثر اسید جیبرلیک همراه با سرما‌دهی جهت رفع خواب و افزایش جوانه‌زنی بذر‌ بدون پوسته و با پوسته محلب (Cerasus mahaleb (L.) Mill)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

محلب (Cerasus mahaleb (L.) Mill)، یکی از گونه­های درختی مهم موجود در جنگل­های زاگرس می­باشد که از تیره Rosaceaeمی­باشد. معمولی­ترین کاربرد محلب، استفاده از آن به­عنوان پایه پیوندی برای گیلاس­های ترش و شیرین است، ارزش اقتصادی دیگر محلب در تزئین باغها­ست، از اثرات محیطی محلب نیز می­توان به کنترل فرسایش و نقش پناهگاهی آن اشاره کرد. بذر­ محلب دارای دوره خواب طولانی است. بنابراین رفع خواب نمونه­های بذر این گونه و افزایش میزان جوانه­زنی بذر­ها توسط روش­های آزمایشگاهی می­تواند در استقرار و احیای نمونه­های این گونه مؤثر باشد. جمع‌‌آوری بذر­ از پایه‌‌های مادری (در رویشگاه گلال) در 5 کیلو­متری شهرستان پاوه واقع در شمال غرب استان کرمانشاه با ارتفاع 1200 تا 1300 متری از سطح دریا به‌صورت تصادفی انجام شد، سپس در قالب طرح کاملا تصادفی با 8 تیمار و 24 تکرار که تیمار­ها شامل شاهد، و اسید جیبرلیک با غلظت­های 200، 500 و 1000 ppm در دو حالت بدون پوسته و با پوسته، انجام گردید. نتایج نشان داد که بین غلظت­های مختلف اسید جیبرلیک و در حالت­های با پوسته و بدون پوسته بین تیمار­های مورد بررسی تفاوت معنی­داری وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین درصد جوانه­زنی در تیمار بذر­های بدون پوسته تیمار شده با غلظت 1000ppm  و کمترین درصد جوانه­زنی در تیمار­های شاهد، 200 و 1000ppm  با پوسته مشاهده شد. بیشترین سرعت جوانه­زنی در حالت بدون پوسته و بیشترین زمان جوانه­زنی در حالت با پوسته مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها