دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1391 
3. بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت‌‌هایی از گز روغنی در مراحل اولیه رشد

صفحه 25-38

حسین میرزایی ندوشن؛ هاشم کنشلو؛ فرشته اسدی کرم؛ مجید حسنی؛ محمد یوسف آچاک


6. بررسی تنوع بین و درون جمعیت‌های بلندمازو با استفاده از ویژگی‌های‌ نونهالی آنها

صفحه 69-82

آفاق تابنده ساروی؛ مسعود طبری؛ حسین میرزایی ندوشن؛ کامبیز اسپهبدی


10. مطالعه رفتار میوزی و باروری دانه‌ی گرده در گیاه دارویی مشگک

صفحه 124-133

لیلا عوبیدی؛ علی اشرف مهرابی؛ منصور امیدی؛ آتنا اولادزاد


11. ریزازدیادی گونه کلیر (Capparis decidua) از طریق کشت سرشاخه درختان برگزیده و دانهال‌های کلیر

صفحه 134-144

طیبه سهیلا نراقی؛ میترا امام؛ عباس قمری زارع؛ غلامرضا دمی زاده؛ آناهیتا شریعت