کلیدواژه‌ها = کشت بافت
تعداد مقالات: 22
1. اثر عوامل مختلف بر رویان زایی بدنی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 108-119

صغری رضایی‌گنجه؛ ، مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی علی‌آباد


2. مطالعه کشت بافت و اندام‎زایی بارانک ایرانی (Sorbus persica Hedl.)

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 233-243

مسعود اسماعیلی شریف؛ سید محمد حسینی نصر؛ عباس قمری زارع؛ مجید طالبی بداف


3. تکثیر غیرجنسی گونه مورخوش (L. Zhumeria majdae ) از طریق کشت جوانه

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-70

میترا امام؛ لیلا میرجانی؛ محسن حسام زاده حجازی؛ محمد علی سلطانی پور


4. تأثیر پوترسین و تیدیازورون بر اندام‌زایی درون شیشه‌ای گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.)

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 201-211

سمیرا جعفری؛ محمدحسین دانشور؛ محمدرضا صالحی سلمی؛ امین لطفی جلال آبادی


5. اثر تنظیم‎کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی و باززایی درون شیشه‌ای گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.)

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 232-242

ساریسا حسین پناهی؛ محمد مجدی؛ قادر میرزاقادری


6. ریزازدیادی گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assa- foetida L.)

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 123-133

احمد نوروزیان؛ مجید معصومیان؛ محمدعلی ابراهیمی


7. تکثیر افراکیکم (Acer monospessulanum) از طریق کشت بافت

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 237-246

اعظم سعیدی حیدری؛ عباس صفرنژاد


9. بررسی ریزازدیادی و میزان فلاونوئید زالزالک (Crataegus sp) از طریق کشت بافت

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 181-191

زهرا مقیمی؛ عباس صفرنژاد


10. بررسی فاکتورهای مؤثر در تکثیر سماق (Rhus coriaria L.) به روش In vitro

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-33

بهروز پورداد؛ عبّاس صفرنژاد؛ محمدعلی ابراهیمی؛ غلامرضا بخشی خانیکی


11. تکثیر غیرجنسی گونه چوبی کُنار (Ziziphus spina christti (L.) Willd) از طریق باززایی غیر مستقیم از ریزنمونه برگ در شرایط درون شیشهای

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 111-123

الهه احمدی؛ سیّد محمد حسینی نصر؛ حمید جلیلوند؛ حامد صالحیان آقبلاغ


12. شناسایی تنوع سوماکلونال با استفاده از نشانگرهای پراکسیداز و میکروستلایت در Eucalyptus microtheca F. Muell

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 195-208

مرتضی شبان نژاد ممقانی؛ محمد حسن عصاره؛ منصور امیدی؛ محمد متینی زاده؛ مسیح فروتن؛ عباس قمری زارع؛ شکوفه شهرزاد؛ مریم جبلی


13. بهینه سازی کشت بافت آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) برای تولید اسید رزمارینیک

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-9

حلیمه حسن پور؛ فرانسواز برنارد؛ حسین شاکر


14. مطالعه کشت بافت و اندام‌زایی در گیاه دارویی Salvia nemorosa

دوره 14، شماره 2، بهار و تابستان 1385، صفحه 69-79

پریسا اورمزدی؛ فیروزه چلیبان


16. بررسی تکثیر درختان بالغ راش از طریق کشت بافت

دوره 11، شماره 3، بهار و تابستان 1382، صفحه 327-341

معصومه ایزدپناه


19. مقایسه تاثیر انواع درپوش ظرفهای کشت بر میزان رشد گیاه نمونه در شرایط درون شیشه ای

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 119-132

فرزاد صباغ زاده؛ محمدحسن عصاره


20. بررسی رخداد و بهبود عارضه شیشه‌ای شدن اندامها در کشت بافت گیاهی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 65-80

محمدحسن عصاره؛ مایکل هنرتی


21. تکثیر تغییر غیرجنسی صنوبر لرزان (Populus tremula) به روش کشت بافت

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1379، صفحه 87-108

طیبه سهیلا نراقی؛ معصومه ایزدپناه


22. میکروکلیمای درون شیشه و اثرات فیزیولوژیکی آن بر کشت بافت گیاهان

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1379، صفحه 26-40

سعید کرم زاده؛ بروس آزبورن؛ گراهام ویلسون