کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
تعداد مقالات: 75
1. بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و روابط ژنتیکی بین دو جمعیت از گونه Ferula pseudalliacea در استان یزد

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 221-232

سمیرا حسین جعفری؛ عادل سپهری؛ حسن سلطانلو؛ علی اکبر کریمیان


2. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‎های مختلف سماق (Rhus coriaria L.) ایرانی با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 196-206

رسول محمدی آلاگوز؛ رضا درویش زاده؛ احمد علیجانپور؛ حمید حاتمی ملکی؛ رویا حیدری


3. کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی تمایز دو گونه‌ Lolium perenne و Lolium multiflorum

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 207-220

محسن فرشادفر؛ هومن شیروانی؛ مصطفی امجدیان؛ آنیتا یاقوتی پور


4. بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های آویشن شیرازی با استفاده از نشانگرهای مولکولیRAPD و ISSR

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-113

حسین بی باک؛ کیان آقاعباسی


5. ساختار ژنتیکی جمعیتی از بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) بر مبنای ویژگی‌‌های نونهالی در نتاج

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 32-43

حسین میرزایی‌ندوشن؛ جعفر حسین زاده؛ شهین مهرپور؛ پریسا پناهی؛ داریوش مهدیفر


6. بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‏هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) براساس صفات ریخت‌شناختی و نشانگر مولکولی SCoT

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 212-231

محسن فرشادفر؛ نازنین مرادزاده؛ عزت اله فرشادفر؛ هومن شیروانی


7. تجزیه‌وتحلیل کروموزومی بلوط دارمازو (Quercus infectoria G. Oliver)

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 324-336

فهیمه قاسمی پیربلوطی؛ آفاق تابنده ساروی؛ اصغر مصلح آرانی


8. ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) از نظر صفات زراعی، بازده اسانس و غلظت سیترال

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 271-288

محمد حسن رحیمی؛ سعید اهری‌زاد؛ ناصر محب‌علی‌پور


9. بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌های نیای وحشی گندم (Aegilops crassa) با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-122

طیبه خرمی فرد؛ علی اشرف مهرابی؛ علی آرمینیان؛ آرش فاضلی


11. تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌هایی از گز روغنی بر پایه پروتئین‌‌های ذخیره‌ای بذر

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 199-207

حسین میرزایی ندوشن؛ زینب نظری؛ فرشته اسدی‌کرم؛ غلامرضا بخشی خانیکی


12. بررسی تنوع ژنتیکی 17 جمعیت از یونجه (Medicago sativa) با استفاده از صفات کاریوتیپی و نشانگر مولکولی ISSR

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-28

محسن فرشادفر؛ مریم رشیدی؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی


13. بررسی تنوع ژنتیکی دم‎گاوی Smirnovia iranica Sabeti)) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 114-122

منصوره قوام؛ محمدرضا نقوی؛ حسین آذرنیوند؛ علی طویلی


14. بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‌هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare) با استفاده از شاخص‌های کاریوتیپی

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 142-155

نازنین مرادزاده؛ محسن فرشادفر؛ عزت الله فرشادفر؛ هومن شیروانی


15. تنوع در عملکرد گل و میزان اسانس 25 ژنوتیپ گل‌محمدی در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 134-141

برزو یوسفی؛ سیّد رضا طبایی عقدایی؛ هوشمند صفری


17. بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌هایی از بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) با استفاده از نواحی بین ریزماهواره ژنومی

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 156-167

علی اشرف مهرابی؛ سمیرا محمدی؛ پیمان غلامی؛ علیرضا اطمینان


19. شناسایی مولکولی جنس توس (Betula) براساس توالی‌یابی ناحیه ITS و ساختار ثانویه آن در ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 168-180

حمید بینا؛ حامد یوسف زاده؛ محمد اسماعیل پور؛ امید اسماعیل زاده


20. بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های Anthemis haussknechtti، A. pseudocutula وA. triumfetti با استفاده از الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های کل

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 302-311

مریم السادات ذکری؛ پروین صالحی شانجانی؛ حمیده جوادی؛ علی علیزاده


21. ارزیابی تنوع موجود در توده‌های مختلف گیاه پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal با تجزیه و تحلیل آماری چندمتغیره

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 261-277

محرم ولی زاده؛ عبدالرضا باقری؛ جعفر ولی زاده؛ محمدحسین میرجلیلی؛ نسرین مشتاقی


22. ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره سیاه ایران (Bunium persicum Boiss) با توالی‎یابی نواحی ITS ازDNA ریبوزومی هسته

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-10

مصطفی عظیم‌زاده؛ رضا امیری؛ محمد حسن عصاره؛ محمدرضا بی‌همتا؛ مسیح فروتن


23. ارزیابی ژرم‌پلاسم‌ یونجه(Medicago Sativa L.) با استفاده از تجزیه‌های آماری چندمتغیره

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 125-132

مهدی کاکایی؛ حجت الله مظاهری لقب


24. ارزیابی و مقایسه پروتئین‌‌های ذخیره‌‌ای دانه در برخی از گونه‌‌های آژیلوپس ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 198-208

پونه قربانی؛ محمد جعفر آقایی؛ شاهین واعظی؛ محمد علی ابراهیمی


25. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 241-225

سید فاضل میراحمدی؛ محمدرضا حسندخت؛ فاطمه سفیدکن؛ محمداسماعیل حسنی