کلیدواژه‌ها = تنظیم‎کننده‌های رشد
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر ریزازدیادی گیاه دارویی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad)

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-62

لیلا میرجانی؛ اعظم سلیمی؛ محمد متینی زاده؛ خدیجه رضوی؛ مریم شهبازی