کلیدواژه‌ها = تکثیر و مریستم
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کشت ‌بافت گیاه بومادران هزاربرگ Achillea millefolium L.

دوره 15، شماره 4، پاییز و زمستان 1386، صفحه 336-348

فیروزه چلیبان؛ نوشین راجعیان؛ مریم پیوندی