کلیدواژه‌ها = عملکرد بیولوژیک
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ریخت‌شناسی و تحمل به تنش خشکی در جمعیت‌هایی از Aegilops cylindrica در ایلام

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 259-276

افسانه نوری؛ علی اشرف مهرابی؛ هوشمند صفری