کلیدواژه‌ها = ریختی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ‌‌های بادام کوهی (Amygdalus scoparia.L) با بررسی صفات ریختی، بیوشیمیایی و پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 34-42

میترا امام؛ فرشته اسدی کرم؛ حسین میرزایی ندوشن؛ کامکار جایمند؛ عبّاس قمری زارع