کلیدواژه‌ها = بلوط ایرانی
تعداد مقالات: 5
1. ساختار ژنتیکی جمعیتی از بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) بر مبنای ویژگی‌‌های نونهالی در نتاج

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 32-43

حسین میرزایی‌ندوشن؛ جعفر حسین زاده؛ شهین مهرپور؛ پریسا پناهی؛ داریوش مهدیفر


2. تأثیر شدت خشکیدگی تاجی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Var Persica)

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-71

احمد حسینی؛ محمد متینی زاده؛ آناهیتا شریعت


3. تمایز ژنتیکی در جمعیت‌های مختلف بلوط ایرانی (Quercus brantii) بر اساس نشانگرهای بین‌ریزماهواره‌ای ژنومی

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 66-78

نقی شعبانیان؛ افروز هواسی؛ علی اشرف مهرابی


5. وراثت‌پذیری صفات نهال‌های یک‌ساله بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.)

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 218-228

سهراب الوانی نژاد؛ مسعود طبری؛ کامبیز اسپهبدی؛ منصور تقوائی