کلیدواژه‌ها = فیلوژنی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی مولکولی رابطه فیلوژنتیک جمعیت‌هایی از لاله واژگون ایران با استفاده از توالی ناحیه ITS

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 30-39

محمود کیانی؛ علیرضا بابائی؛ فاطمه سفیدکن؛ محمّدرضا نقوی


2. شناسایی مولکولی جنس توس (Betula) براساس توالی‌یابی ناحیه ITS و ساختار ثانویه آن در ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 168-180

حمید بینا؛ حامد یوسف زاده؛ محمد اسماعیل پور؛ امید اسماعیل زاده


3. بررسی روابط خویشاوندی برخی گونه‌های ماشک (Vicia spp.) بر‌اساس پروتئین‌های ذخیره-ای و نشانگرهای RAPD

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 39-54

علی اصغری؛ زهرا بزرگی؛ مجید شکرپور؛ علی اشرف جعفری