کلیدواژه‌ها = سیتوژنتیک
تعداد مقالات: 16
1. تجزیه‌وتحلیل کروموزومی بلوط دارمازو (Quercus infectoria G. Oliver)

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 324-336

فهیمه قاسمی پیربلوطی؛ آفاق تابنده ساروی؛ اصغر مصلح آرانی


2. بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‌هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare) با استفاده از شاخص‌های کاریوتیپی

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 142-155

نازنین مرادزاده؛ محسن فرشادفر؛ عزت الله فرشادفر؛ هومن شیروانی


3. بررسی تنوع ژنتیکی 17 جمعیت از یونجه (Medicago sativa) با استفاده از صفات کاریوتیپی و نشانگر مولکولی ISSR

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-28

محسن فرشادفر؛ مریم رشیدی؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی


4. بررسی کروموزومی گونه بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) در رویشگاه¬های شمال ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 226-239

آفاق تابنده ساروی؛ مسعود طبری؛ حسین میرزایی‌ندوشن؛ کامبیز اسپهبدی؛ فرشته اسدی‌کرم


5. مقایسه ویژگی‌‌های کاریوتیپی جمعیت‌‌های یک‌ساله و چندساله گونه‌‌های جنس Lolium

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 182-194

فروغ شریفان؛ جواد مظفری؛ اختر توسلی؛ محمدرضا عباسی


6. بررسی کاریوتیپ گونه‌های درمنه (Artemisia spp.) منطقه کاشان

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 47-55

فرزانه قاسمی؛ عادل جلیلی؛ عباس قمری‌زارع؛ یونس عصری؛ غلامرضا بخشی‌خانیکی


7. مطالعه کاریوتیپی گونه هایی از جنس Salsola

دوره 11، شماره 4، پاییز و زمستان 1382، صفحه 443-463

نجاتعلی سالار؛ حسن مداح عارفی؛ مصطفی اسدی؛ عبدالرضا نصیرزاده


8. کاربرد ترشحات دستگاه گوارش حلزون در مطالعات سیتوژنتیک

دوره 11، شماره 4، پاییز و زمستان 1382، صفحه 421-428

اکبر عبدی قاضی جهانی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ احمد رزبان حقیقی؛ یوسف ایمانی؛ حمیده جوادی ممقانی


9. مطالعه کاریولوژیکی گونه هایی از جنس نخود (.Cicer L)

دوره 11، شماره 3، بهار و تابستان 1382، صفحه 357-371

ناهید حبیبی؛ منوچهر خردنام؛ عبدالرضا نصیرزاده


10. مطالعه برخی از ویژگیهای سیتومورفولوژی گونه های گیاهی مولد مان شکر تیغال (Echinops)

دوره 11، شماره 3، بهار و تابستان 1382، صفحه 343-356

عبدالرضا نصیرزاده


11. بررسی‌ کاریوتیپ‌ برخی گونه‌های جنس‌ Trigonella‌ از استان‌ فارس‌

دوره 11، شماره 1، بهار 1382، صفحه 127-145

مهرناز ریاست؛ ژیرایر کاراپتیان؛ عبدالرضا نصیرزاده


12. میکسو پلوئیدی و آنیوپلوئیدی درگونه هایی از لولیوم LOlium spp

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1381، صفحه 131-144

حسین میرائی ندوشن؛ هاجر ندر خانی


13. تنوع پلوئیدی در گونه ای از آویشن (Thymus kotschyanus)

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 57-77

شهین مهرپور؛ حسین میرزایی ندوشن؛ احمد مجد؛ فاطمه سفیدکن


14. بررسی کاریوتیپ گونه هایی از یونجه های یکساله (.Medicago spp) با استفاده از روشهای آماری چند متغیره

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 1-23

آناهیتا شریعت؛ حسین میرزایی ندوشن؛ عباس قمری زارع؛ محمد حسین سنگتراش


15. کاریوتیپ جمعیتهای مختلف دو گونه از لولیوم Lolium multiflorum و L. rigidum

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 1-28

حسین میرزایی ندوشن؛ هاجر ندرخانی


16. مطالعه سیتوژنتیک ژرم پلاسم اسپرس در استان فارس

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1379، صفحه 37-57

فریدون انصاری اصل؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ عبدالرضا نصیرزاده