کلیدواژه‌ها = ریزازدیادی
تعداد مقالات: 31
1. بهینه‎سازی باززایی کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides Lam)

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 143-151

اعظم مومنی؛ فاطمه ذاکر تولایی؛ فرهاد شکوهی فر؛ محمد خیرخواه


2. اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر تکثیر درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی گزنه

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 44-52

منصوره صداقتی؛ محمد حسن عصاره؛ محمد علی ابراهیمی؛ سید محسن حسام زاده حجازی؛ حمید سبحانیان


3. عوامل مؤثر بر ریزازدیادی گیاه دارویی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad)

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-62

لیلا میرجانی؛ اعظم سلیمی؛ محمد متینی زاده؛ خدیجه رضوی؛ مریم شهبازی


4. تکثیر غیرجنسی گونه مورخوش (L. Zhumeria majdae ) از طریق کشت جوانه

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-70

میترا امام؛ لیلا میرجانی؛ محسن حسام زاده حجازی؛ محمد علی سلطانی پور


5. واکنش متفاوت دورگ‎های بین گونه‎ای صنوبر به تکثیر از طریق ریزازدیادی

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-56

صدف خسروان؛ حسین میرزایی‌ندوشن؛ عباس قمری زارع؛ محمدعلی ابراهیمی


6. تأثیر نور و تنظیم‌کننده رشد در تکثیر بادام‌کوهی (Amygdalus scoparia) به روش کشت درون‌شیشه‌ای جنین

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-23

حسین میرزایی‌ندوشن (داوری)؛ میترا امام؛ سمیه اعزازی؛ سپیده کلاته جاری


7. ریزازدیادی گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assa- foetida L.)

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 123-133

احمد نوروزیان؛ مجید معصومیان؛ محمدعلی ابراهیمی


8. بررسی ریزازدیادی گیاه دارویی انحصاری و نادر Satureja edmondi

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 134-141

سارا عمرانی صباغی؛ سید رضا طبایی-عقدایی؛ میترا امام؛ غلامرضا بخشی خانیکی


9. بررسی تأثیر محیط‌کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی گونه Eucalyptus occidentalis

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 192-202

زهرا آبروش؛ محمد حسن عصاره؛ میترا امام؛ عبدالرحمن مرید


10. بهینه‌کردن شدت نور در تکثیر درون‌شیشه‌ای گز روغنی (Moringa peregrina)

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 175-181

ربابه پناهزاده پریخان؛ حسین میرزایی ندوشن؛ فرشته اسدی کرم؛ محمد علی ابرهیمی


11. اثر محیط کشت، ژنوتیپ و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه جاتروفا (Jatropha curcas L.)

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 182-191

میترا امام؛ لیلا میرجانی؛ طیبه سهیلا نراقی؛ هاشم کنشلو


12. ریزازدیادی گونه قره‌قات Ribes khorasanicum) ) از طریق کشت بافت

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-76

هادی درودی؛ مسلم اکبرنیا؛ سید محسن حسینی؛ محمّد حاجیان شهری


13. اثرات کاهش و افزایش منابع نیتروژنی بر رشد درون‌شیشه‌ای صنوبر لرزان

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 56-64

سید محمد شتاب بوشهری؛ حسن حاج نجاری؛ طیبه سهیلا نراقی؛ بهرام ایمانی


15. بررسی دو روش ریزازدیادی مرسوم و فتواتوتروفیک در گونه Eucalyptus maculata

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 211-224

منصوره صداقتی؛ میترا امام؛ عباس قمری زارع؛ محمدحسن عصاره؛ خدیجه کیارستمی


16. تأثیر هورمون‌های Kinetin، 2,4-D و TDZ بر جنین‌زایی سوماتیکی Eucalyptus saligna

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 91-100

سعیده قدیری سردرود؛ عباس قمری زارع


17. بررسی شاخه‌زایی در تعدادی از جمعیت‌های گز روغنی (Moringa peregrina)

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 174-182

فرشته اسدی‌کرم؛ حسین میرزایی ندوشن؛ میترا امام؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ فاطمه سردابی


18. ریزازدیادی بادام کوهی (Amygdalus scoparia) از طریق کشت جوانه و جنین

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 77-86

میترا امام؛ عباس قمری زارع؛ فرشته اسدی‌کرم؛ کیوان لوکی انارکی


19. بررسی اثر غلظت‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد گیاهی در ریزازدیادی درخت تا (.Celtis caucasica Willd)

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 13-23

فرناز دادور؛ تیمور رستمی شاهراجی رستمی شاهراجی؛ محمد‌حسن عصاره؛ میترا امام؛ انوشیروان شیروانی


20. ریزازدیادی صنوبر گونه کبوده (Populus alba) ایرانی

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 253-260

سپیده توسلی عسگری؛ عباس قمری زارع؛ شکوفه شهرزاد؛ محمود خسروشاهلی؛ منصوره صداقتی


21. اثر سالیسیلیک اسید بر متیلاسیون ماده وراثتی در گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) مبتلا به سندرم هایپرهیدریسیتی

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 97-110

محبوبه زراوشان؛ فرانسواز برنارد؛ زهره حیدریان


22. ریزازدیادی درخت جنگلی تیس (Sorbus aucuparia) از طریق کشت ریزنمونه جوانه گیاه بالغ

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 263-273

میترا امام؛ عباس قمری زارع؛ کامبیز اسپهبدی؛ طیبه سهیلا نراقی؛ شکوفه شهرزاد


23. تکثیر غیر جنسی دورگ‌های دو جانبه پده وکبوده به روش کشت بافت

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 327-336

شکوفه شهرزاد؛ میترا امام


24. ریزازدیادی گیاه دم‌گاوی (Smirnovia turkestana Bunge)

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 74-82

شکوفه ناصر؛ عباس قمری زارع؛ شکوفه شهرزاد؛ غلامرضا بخشی خانیکی


25. ریزازدیادی Blakely Eucalyptus gongylocarpa

دوره 15، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 142-158

مریم اکبری‌خباز؛ عباس قمری زارع؛ مه لقا قربانلی؛ محمد حسن عصاره؛ میترا امام