کلیدواژه‌ها = پرولین
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر شدت خشکیدگی تاجی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Var Persica)

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-71

احمد حسینی؛ محمد متینی زاده؛ آناهیتا شریعت


2. اثر تنش شوری بر پارامترهای مورفولوژی و فیزیولوژی سه گونه اکالیپتوس

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 42-53

عاتکه توکلی نیا؛ محمدحسن عصاره؛ آناهیتا شریعت؛ غلامرضا بخشی خانیکی


3. ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی در جمعیت‌هایی از Aegilops triuncialis تحت تنش خشکی

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-66

زهرا تقی پور؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ پریسا شیخ زاده


4. بررسی خصوصیات فیزیولوژیک در پاسخ به تنش خشکی در چند رقم اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia)

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 87-102

امین ویسی پور؛ محمد مهدی مجیدی؛ آقا فخر میرلوحی


5. مقایسه برخی از شاخص‌های مقاومت به خشکی دو گونه اسکنبیل (Calligonum persicum و C. stenopterum) در شرایط طبیعی

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-44

اصغر مصلح‌آرانی؛ رویا احقاقی؛ حمید‌رضا عظیم‌زاده؛ محمد زرگران