کلیدواژه‌ها = تجزیه خوشه‌ای
تعداد مقالات: 29
1. تنوع عملکرد و صفات مورفولوژیکی در برخی جمعیت های ایرانی گونه Agropyron pectiniforme

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 132-142

علی اشرف جعفری؛ میثم فرجی؛ شهرام نخجوان؛ سهیلا افکار


2. بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های آویشن شیرازی با استفاده از نشانگرهای مولکولیRAPD و ISSR

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-113

حسین بی باک؛ کیان آقاعباسی


3. بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌های نیای وحشی گندم (Aegilops crassa) با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-122

طیبه خرمی فرد؛ علی اشرف مهرابی؛ علی آرمینیان؛ آرش فاضلی


4. بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مریم نخودی (Teucrium polium) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 135-137

سعید اسفندیاری؛ محسن فرشادفر؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی؛ صادق اسفندیاری


5. بررسی وراثت‌پذیری ویژگی‌های آگرو- مورفولوژیکی و ارتباط تنوع ژنتیکی با عوامل جغرافیایی در جمعیت‌های وحشی گندم اینکورن غرب و شمال‌غرب کشور

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 287-304

علیرضا پورابوقداره؛ محمد مقدم؛ سید سیامک علوی‌کیا؛ علی‌اشرف مهرابی


6. بهره‌گیری از نشانگرهای ریزماهواره یونجه در ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های اسپرس زراعی

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 151-163

سیاره ایرانی؛ آقافخر میرلوحی؛ محمد مهدی مجیدی؛ مجید طالبی


9. بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌هایی از بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) با استفاده از نواحی بین ریزماهواره ژنومی

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 156-167

علی اشرف مهرابی؛ سمیرا محمدی؛ پیمان غلامی؛ علیرضا اطمینان


10. ارزیابی تنوع موجود در توده‌های مختلف گیاه پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal با تجزیه و تحلیل آماری چندمتغیره

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 261-277

محرم ولی زاده؛ عبدالرضا باقری؛ جعفر ولی زاده؛ محمدحسین میرجلیلی؛ نسرین مشتاقی


11. بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های تاج‏خروس (Amaranthus spp) بر پایه صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی با استفاده ازکود بیولوژیک نیتروکسین

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 282-299

علیرضا رهی؛ مهدی ضیایی نسب؛ فائزه فاضلی؛ فرشته عزیزی


13. بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های اسکنبیل (Calligonum L.) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 183-197

حسن دشتی خویدکی؛ حسین آذرنیوند؛ محمدرضا نقوی؛ محمد جعفری؛ علی طویلی


14. بررسی تنوع مورفولوژیک 24 اکوتیپ آویشن (Thymus spp)

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 329-342

سهیل پرویز پرشکوه؛ عبداله محمدی؛ سید احمد موسوی


15. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 241-225

سید فاضل میراحمدی؛ محمدرضا حسندخت؛ فاطمه سفیدکن؛ محمداسماعیل حسنی


16. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های ایرانی علف گندمی بیابانی (Agropyron deserturom) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و RAPD

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 85-100

رضا تقی زاده؛ علی اشرف جعفری؛ علی اکبر ایمانی؛ علی اصغری؛ رجب چوکان


17. بررسی تنوع در عملکرد و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌هایی از دو گونه از بروموس (Bromus tomentellus و Bromus persicus)

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 280-293

کلثوم بیرانوند؛ علی اشرف جعفری؛ ابراهیم رحمانی؛ محمد چمنی


18. بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت‌هایی از آگروپیرون (Agropyron Gaertn.) با استفاده از نشانگر‌های مولکولی RAPD

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 143-153

علی اصغری؛ علی اشرف جعفری؛ مجید شکرپور؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد


19. بررسی تنوع ژنتیکی در اکوتیپ‌های علف‌باغ ( (Dactylis glomerata L.با استفاده از نشانگرهای RAPD

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 214-226

علی اصغری؛ مجید شکرپور؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ الهام پناهی؛ علی اکبر ایمانی


20. بررسی تنوع ژنتیکی درختان آزاد با استفاده از ایزوآنزیم پراکسیداز برگ در سه رویشگاه جلگه‌‌ای شمال ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 83-92

فریبا بابایی؛ سید غلامعلی جلالی؛ داوود آزادفر


21. مقایسه دورگ‌های بین‌گونه‌ای لولیوم (Lolium spp.) با والدین آنها با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 24-34

سید عبدالسعید حسینی زاده؛ حسین میرزایی-ندوشن؛ شهین مهرپور


22. مقایسه ویژگی‌‌های کاریوتیپی جمعیت‌‌های یک‌ساله و چندساله گونه‌‌های جنس Lolium

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 182-194

فروغ شریفان؛ جواد مظفری؛ اختر توسلی؛ محمدرضا عباسی


23. بررسی تنوع در خصوصیات مورفولوژیک برگ و میوه گونه داغداغان (L. Celtis australis) در شرایط جغرافیایی مختلف

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 88-99

مهرداد زرافشار؛ مسلم اکبری نیا؛ حامد یوسف زاده؛ علی ستاریان


24. کاربرد نشانگر بیوشیمیایی (پروتئینها) در مطالعه تنوع درون گونه‌ای در هفده جمعیت از آگروپیرون Agropyron elongatum L.

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 247-253

عادله رافضی؛ محسن فرشادفر؛ عزت الله فرشادفر


25. مطالعه سیتوژنتیکی برخی گونه‌های جنس Hedysarum موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران

دوره 15، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 85-94

سید محسن حسام زاده حجازی؛ مهدی ضیائی‌نسب