کلیدواژه‌ها = آویشن شیرازی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های آویشن شیرازی با استفاده از نشانگرهای مولکولیRAPD و ISSR

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-113

حسین بی باک؛ کیان آقاعباسی


2. بهینه سازی کشت بافت آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) برای تولید اسید رزمارینیک

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-9

حلیمه حسن پور؛ فرانسواز برنارد؛ حسین شاکر