کلیدواژه‌ها = یون نیترات
تعداد مقالات: 1
1. اثرات کاهش و افزایش منابع نیتروژنی بر رشد درون‌شیشه‌ای صنوبر لرزان

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 56-64

سید محمد شتاب بوشهری؛ حسن حاج نجاری؛ طیبه سهیلا نراقی؛ بهرام ایمانی