نویسنده = میترا امام
تعداد مقالات: 13
1. بررسی ریزازدیادی گیاه دارویی انحصاری و نادر Satureja edmondi

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 134-141

سارا عمرانی صباغی؛ سید رضا طبایی-عقدایی؛ میترا امام؛ غلامرضا بخشی خانیکی


2. بررسی دو روش ریزازدیادی مرسوم و فتواتوتروفیک در گونه Eucalyptus maculata

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 211-224

منصوره صداقتی؛ میترا امام؛ عباس قمری زارع؛ محمدحسن عصاره؛ خدیجه کیارستمی


3. بررسی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ‌‌های بادام کوهی (Amygdalus scoparia.L) با بررسی صفات ریختی، بیوشیمیایی و پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 34-42

میترا امام؛ فرشته اسدی کرم؛ حسین میرزایی ندوشن؛ کامکار جایمند؛ عبّاس قمری زارع


4. تکثیر غیر جنسی دورگ‌های دو جانبه پده وکبوده به روش کشت بافت

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 327-336

شکوفه شهرزاد؛ میترا امام


5. ریزازدیادی درخت جنگلی تیس (Sorbus aucuparia) از طریق کشت ریزنمونه جوانه گیاه بالغ

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 263-273

میترا امام؛ عباس قمری زارع؛ کامبیز اسپهبدی؛ طیبه سهیلا نراقی؛ شکوفه شهرزاد


6. تنوع در پروفیل پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر در دو گونه از گز روغنی (Moringa peregrina و M. oleifera)

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 154-164

فرشته اسدی کرم؛ حسین میرزایی ندوشن؛ میترا امام؛ غلامرضا بخشی خانیکی


7. تکثیر درون‌شیشه‌ای درختان بالغ اکالیپتوس گرندیس (Eucalyptus grandis)

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 35-44

میترا امام؛ محمد حسن عصاره؛ شکوفه شهرزاد؛ کیکاووس خجیر


8. توانمندی‌ ژنتیکی در القاء کالوس و رشد جنین‌ نارس در جمعیت‌هایی از گز روغنی (Moringa peregrina ( Forssk). Fiori)

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 29-37

حسین میرزایی ندوشن؛ فرشته اسدی کرم؛ میترا امام؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ هاشم کنشلو؛ محمد یوسف آچاک


9. تکثیر درون شیشه‌ای گونه اوجا (Ulmus carpinifolia)، از طریق کشت جوانه

دوره 15، شماره 4، پاییز و زمستان 1386، صفحه 296-304

میترا امام؛ شکوفه شهرزاد؛ طیبه سهیلا نراقی


10. تأثیر ژنوتیپ و تنظیم کننده‌های رشد بر کال‌زایی در گل محمدی Rosa damascena Mill.

دوره 15، شماره 3، پاییز و زمستان 1386، صفحه 222-230

سیدرضا طبائی عقدائی؛ لیلا میرجانی؛ میترا امام؛ محمد حسن عصاره؛ عباس قمری زارع


11. تکثیر گونه کیکم (Acer cinerasens) به روش کشت جنین بذری

دوره 14، شماره 3، پاییز و زمستان 1385، صفحه 170-174

میترا امام؛ شکوفه شهرزاد؛ طیبه سهیلا نراقی؛ معصومه خان حسنی؛ یحیی حمزه‌پور


12. ریزازدیادی گونه کیکم ( (Acer cinerasens از طریق کشت سرشاخه

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 37-52

میترا امام