نویسنده = سیّد کمال کاظمی تبار
تعداد مقالات: 1
1. همسانه‌سازی و تعیین خصوصیات ژن دلتا سیکس دسچوراز (d6d)، از گیاه گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum)

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 205-217

احسان شکری؛ سیّد کمال کاظمی تبار؛ جعفر ذوالعلی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ نورالدین حسین پور آزاد؛ نجمه نصیری