نویسنده = عباس قمری زارع
تعداد مقالات: 2
1. ریزازدیادی گونه کلیر (Capparis decidua) از طریق کشت سرشاخه درختان برگزیده و دانهال‌های کلیر

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 134-144

طیبه سهیلا نراقی؛ میترا امام؛ عباس قمری زارع؛ غلامرضا دمی زاده؛ آناهیتا شریعت


2. مطالعه صفات مورفولوژیک و الکتروفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر جمعیت‌های سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) موجود در ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 172-180

صغری مرادی پور جیرنده؛ عباس قمری زارع؛ امیر موسوی؛ لیلا میرجانی