نویسنده = محرم ولی زاده
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تنوع موجود در توده‌های مختلف گیاه پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal با تجزیه و تحلیل آماری چندمتغیره

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 261-277

محرم ولی زاده؛ عبدالرضا باقری؛ جعفر ولی زاده؛ محمدحسین میرجلیلی؛ نسرین مشتاقی